540640_10151717578372487_634477251_n1

Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Direnişçi Öğrenciler Buluşuyor
20 – 25 Ağustos – Göztepe Özgürlük Parkı – İSTANBUL

Özgür Eğitim Platformu olarak 3 ay önce çalışmasına başladığımız ve İzmir / Seferihisar’da yapmayı planladığımız 8. ÖEP Kampı’nı, direnişimizin ardından tekrar değerlendirdik. Hep bir ağızdan söylediğimiz gibi “Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!”. Direnişin ardından tüm planlar artık eskimiştir. Biz de, Anadolu’nun her yerinde yükselttiğimiz direnişi, kuracağımız öğrenci komünüyle kentin göbeğine, direnişin başladığı yere, İstanbul’a taşımaya karar verdik.

Biz öğrenciler, direniş başladığından beri, bugün de tüm forumlarda, tüm eylemlerde direnişi adım adım büyütenleriz. Direnişe mizah katan 90’lar kuşağıyız. 68’i tanıyan bir 90’lar kuşağıyız. Bilimi ve sanatı özgürleştirmek için, önümüzdeki dönem okullara; Anadolu’nun her yerinde sokakları özgürleştiren, korku duvarlarını yıkan bir öğrenci hareketi olarak döneceğiz.

Bu direnişi büyütmek isteyen tüm öğrencileri, 20 – 25 Ağustos’ta değil, şimdi çağırıyoruz, kampa kadar, hazırlık için oluşturduğumuz birimlerde birlikte çalışmaya, öğrenci komününü Özgürlük Parkı’na birlikte kurmaya!

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!
Özgür Bilimsel Eğitim İçin İleri!

Medya atölyesi ise şöyle özetlenebilir:
 
Gezi direnişiyle birlikte, medyanın yalan, yanlı haber; iktidarla duygusal bağı tartışmalarını geride bıraktık. Bugün, gezi direnişi ve gene öncesinde direnişlerle ortaya çıkan alternatif medyanın niteliğini ve haber/cilik konularında açtığı yeni teorik ve pratik meseleleri tartışmak üzere bu öğrenci komününde atölyeler, söyleşiler yapmak istiyoruz. Biz, “direniş/le/te medya”, “kollektif-sosyal habercilik ve profesyonel habercilik”,”bir sektör olarak medya ve işçi olarak haberci/programcı”, “haber doğrulatma ve yayma atölyesi” gibi başlıklar oluşturduk. Sizin de eklemek istediğiniz ayrıca başlıklara açığız.
PROGRAM

ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 1. GÜN (SALI)

08.00: Parkta buluşma
Tanışma ve birlikte komün alanını kurma
17.00: “Üniversiteler Nereden Nereye” söyleşisi – Sibel Özbudun
21.00: Boğaziçi Caz Korosu ve ardından ENTU konseri
23.00: “Press” film gösterimi
ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 2. GÜN (ÇARŞAMBA)

09.00 – 11.00: Atölyeler
11.00: “Bir Yağma Projesi: 3. Köprü” söyleşisi- Tayfun Kahraman
14.00 – 15.00: Atölyeler & Turnuvalar & Oyunlar
15.00: “Sağlığın ve Eğitimin Metalaştırılması” – Prof. Dr. Cem Terzi
17.00: Zeki Kılıçaslan ile Tıp üzerine söyleşi
18.30 – 19.30: Atölyeler
21.00: “Direnişte Medya ve Kolektif Habercilik” – Ötekilerin Postası & Gezi postası & Direnişteyiz.org & Bianet & Gezi Radyosu
23.00: “Press” filmi üzerine söyleşi – Bayram Balcı

 

ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 3. GÜN (PERŞEMBE)

09.00 – 11.00: Atölyeler
11.00: “Bilim ve Sınıf İlişkisi Üzerine” – Alâeddin Şenel
14.00: “Devrimci Taraftarlık ve Endüstriyel Futbol” – ÇArşı & Kara Kızıl & Ya Basta! Viva Göztepe
16.30 – 19.30: Atölyeler & Turnuvalar & Oyunlar
20.30 – 23.00: Ekoloji:
– “Doğanın Tahribatı ve İnsanın Asimilasyonu” – Mahir Özkan
– “Taksim’i Soylulaştırma Projesi ve Direniş” – Emre Zeytinoğlu
– “Pangea Ekoloji Dersliği” – İlknur Açıkdilli

 

ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 4. GÜN (CUMA)

09.00 – 11.00: Atölyeler
11.00: Öğrenci Forumu
14.00: “Direnişte LGBTT Hareketi” – Şevval
17.00: Marsis konseri
21.00: “21.yy Kapitalist Emperyalizm – Tekelci Çağın Karakteri” – Bülent Bilgin
23.00: “Faili Devlet” film gösterimi ve Veysi Altay’la söyleşi

 

ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 5. GÜN (CUMARTESİ)

09.00 – 11.00: Atölyeler
11.00: “Ortadoğu’da Kadın Hareketi” – Sebahat Tuncel
13.00: Öğrenci Forumu
17.00: Turnuvaların finalleri & Atölyeler & Oyunlar
21.00: Kaldırım Müzik Topluluğu konseri

 

ÖĞRENCİ KOMÜNÜ 6. GÜN (PAZAR)

09.00 – 11.00: Atölyelerin sergi çalışmaları
11.00: Komün değerlendirme toplantısı
14.00: Kapanış Şenliği başlangıcı & Sergiler & Gösteriler
17.00: Anarres Band Konseri

PARKLARDAN SOKAKLARA, ÜNİVERSİTELERE, DİRENİŞİ BÜYÜTMEK ÜZERE…
KURULACAK YENİ BİR DÜNYA VAR!

artik-yeter

“Artık Yeter” Belgesel Filmi Gösterimi

BSM’nin hazırladığı gezi parkı belgeseli “Artık Yeter” filmi 28 Temmuz 2013 Pazar günü yönetmeninin de katılımıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı Forumu’nda gösterilecek. Gösterim sonrası filmin yönetmeni ile kısa bir sohbet yapma imkanımız olacak.

Belgesel Filmi gösterimine Özgürlük Parkı Forum katılımcılarını, tüm Kadıköy halkını ve Çevre Forumlarımızı bekliyoruz.

Not: Bağımsız Sinema Merkezinin reklam vb geliri olmadığı için gönüllülük esasıyla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu güzel çalışmaların devamı için katılımcılarımızın destek olmasını rica ederiz.

ekumenopolis

Ekümenopolis Belgesel Film Gösterimi

Özgürlük Parkı Forumunda bu Cumartesi Oğuz Hızarcı’nın Neoliberalizm hakkında yapacağı kısa açılış konuşması ardından Gizem Öykü Altuntaş’ın sunumunu takiben Ekümenapolis filminin gösterimi yapılacaktır.

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

Ekümenopolis, 1967 yılında yunanlı şehir plancısı Constantinos Doxiadis tarafından ortaya atılan, günümüzün kentleşme ve nüfus artışı hızları göz ününe alındığında, gelecekte dünyadaki bütün kentleşmiş alanların ve megapollerin kuşaklar halinde birbirleriyle birleşeceği ve tek bir şehir oluşturacağı fikrini temsil eden bir terimdir.1980’lerde dünya ekonomisinde yaşanan neoliberal değişim ve buna paralel olarak hız kazanan küreselleşme süreci, bütün dünya kentlerinde köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Finans merkezli bu yeni ekonomik yapılanmanın kentsel alanları bir sermaye üretim aracı olarak görmesi sonucu gelişmekte olan ülkelerin kentleri bu süreçten derinlemesine etkilenmekte. Köklü bir planlama geleneğinin zaten olmadığı İstanbul’da, neoliberalizmin insan yerine kentsel rantı ön plana çıkartan yaklaşımı maalesef yöneticilerimiz tarafından şuursuzca uygulandı, herkes bu yağmada kendine bir pay kapma peşine düştü ve sonuçta ortaya insan yaşamını tehdit eden sorunlar yumağıyla debelenen 15 milyonluk bir megakondu çıktı. Özellikle son 10 yılda, Dünya Bankası’nın raporlarında öngördüğü gibi İstanbul’un kimliği sanayi kentinden finans ve hizmet kentine dönüşüyor ve İstanbul diğer dünya kentleri ile bir yarışa soyunuyor. Bu yarış yabancı sermayeyi çekme yarışı. “Yatırım için en karlı kent burası” diye pazarlanıyor İstanbul. Bu “çekicilik” bir yandan sermayenin önünü açmayı, kentsel mekanların inşaasında kamusal yararı gözeten hukuksal denetimleri ortadan kaldırmayı hedeflerken, aynı zamanda buna paralel olarak kentin kullanıcılarında da bir değişimi öngörmekte. Kentin inşaasında ve bir sanayi merkezi olmasında alın teri olan emekçi kesimin, tüketici odaklı yeni finans ve hizmet kentinde yerleri yok. Peki nedir bu insanlar için öngörülen?İşte “kentsel dönüşüm” denen olgu da tam burada devreye giriyor. Yeni kanunlarla eskiden tasavvur bile edilemeyecek yetkilerle donatılan TOKİ ve belediyeler, özel yatırımcılarla işbirliği içinde kentsel toprağı bu yeni “vizyona” doğru dönüştürmeye çabalıyorlar. Arkalarında ellerini kavuşturan uluslararası sermaye, ellerinde paftalar, kafalarında metrekareler, kat emsalleri, mahalleleri yıkıyorlar, gökdelenler dikiyorlar, otoyollar yapıyorlar, alışveriş merkezleri açıyorlar. Peki kime hizmet ediyor bu yeni mekanlar?İstanbul’da gelir dağılımındaki uçurum gitgide mekana da yansıyor, mekansal ayrışmadan besleniyor. Bir tarafta varsıllar kendilerini güvenlikli sitelere, rezidanslara, plazalara kapatırken, diğer yandan kentin çeperlerinde insan deposu olarak tasarlanmış TOKİ konutlarında yeni yoksulluk döngüleri insanları çaresizliğe umutsuzluğa sürüklüyor. Peki gelecek kuşaklara bırakılan bu toplumsal mirasın sorumlusu kim?Her yapılan otoyolun giderek kendi trafiğini yarattığı bilimsel gerçeğini görmezden gelerek yapılan tünellere, kavşaklara, viyadüklere milyarlarca lira çarçur edilirken, İstanbul 2010’da hala tek hatlı, topu topu 8 duraklı bir metro “ağı” ile yetinmek zorunda kalıyor. Toplu ulaşıma ve raylı ve alternatif ulaşım sistemlerine yeteri kadar kaynak ayrılmadığından, insanlar saatlerce trafikte eziyet çekiyor, milyarlarca liralık “zaman” egzoz dumanında uçup gidiyor. Peki yöneticilerimiz çözüm için ne yapıyorlar? Evet bildiniz: daha çok yol! 15 milyonluk bu kentte her şey o kadar hızlı değişiyor ki, plan yapmak için kentin bir fotoğrafını çekmek dahi mümkün olmuyor. Planlar daha yapılırken eskiyor. Tam bir kronik plansızlık hali. Bütün bunlar olurken nüfus artmaya devam ediyor, ve kent gelişigüzel bir şekilde yayılıp batıda Tekirdağ’a doğuda Kocaeli’ne dayanıyor. Peki İstanbul’un gerçekten bir planı var mı?1980’de ilk metropolitan ölçekli İstanbul planı yapıldı. Plan raporunda kentin coğrafyasının en fazla 5 milyon nüfusu kaldırabileceği yazıyor. O zaman nüfus 3.5 milyon. Bugün İstanbul’un nüfusu 15 milyon. 15 sene sonra 23 milyon olacak. Yani coğrafyasının kaldırabileceğinin neredeyse 5 katı. İstanbul bugün Bolu’dan su çekiyor, öteki taraftan bütün Trakya’nın suyunu çekiyor. Kuzey ormanları gözle görünür bir şekilde tahrip olurken, 3. köprü projesi İstanbul’un kalan orman ve su havzalarını tehdit ediyor. İki yakayı birleştiren köprüler, yarattıkları rant alanları ile kentlileri birbirinden koparıyor. Peki ya İstanbullular olarak biz bu yağmaya karşı ne yapıyoruz? Kentler toplumun aynası ise, İstanbul’a bakarak kendi toplumumuz için ne diyebiliriz? Gelecek nesillere nasıl bir İstanbul bırakacağız? Ekolojik eşikler aşılmış. Ekonomik eşikler aşılmış. Nüfus eşikleri aşılmış. Sosyal ahenk bozulmuş. İşte neoliberal kentleşmenin fotoğrafı: Ekümenopolis.Ekümenopolis İstanbul’a bütüncül bir yaklaşımı amaçlıyor, değişim kadar, değişimin altındaki dinamikleri de sorguluyor. Bizi yıkılmış gecekondu mahallelerinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray’ın derinliklerinden 3. köprünün güzergahına, gayrimenkul yatırımcılarından kentsel muhalefete, bu uçsuz bucaksız kentte uzun bir yolculuğa çıkartıyor. Uzmanlar, akademisyenler, yazarlar, mahalleliler, yatırımcılar, kentliler ile konuşacak, kente makro ölçekte bir bakışı grafiklerle izleyeceksiniz. Belki de yaşadığınız İstanbul’u yeniden keşfedeceksiniz ve umarız ki değişime seyirci kalmayacak, onu sorgulayacaksınız. Sonuçta demokrasi bunu gerektirir.

http://www.ekumenopolis.net/